Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer

  1. Svend Nielsen (formand), Humlehusene 6, tlf: 43 43 11 53 svend.vejrmolle@gmail.com

  2. Jesper Krogh, Degnehusene 18, tlf: 29 99 42 71, jesperkrogh.d18@gmail.com

  3. Jonas Mørch, Degnehusene 22, tlf: 28 49 57 50, jmorch85.gmail.com

  4. Henrik Eg (kasserer), Degnehusene 39, tlf: 53 57 70 87, heeg1234@gmail.com

  5. Steen Tystrup (næstformand), Humlehusene 2, tlf: 43 63 35 45, vejrmolle@gmail.com

  6. Helle Bennedsen (sekretær), Præstehusene 81, tlf: 25 46 41 44, bennedsenhelle@gmail.com

  7. Jesper Simonsen (web-master), Degnehusene 26, tlf: 20 44 03 38, simonsen@ruc.dk