Rentefradrag på ComX-lån i 2016.

Er du deltager i det fælles lån til bredbåndsnettet, kan du anføre dine nedennævnte renteudgifter på selvangivelsen under rubrikken ”Renter af gæld til pengeinstitutter m.v.”

  1. Samlet ydelse pr. hus 2016: 2.560 kr.

  2. Heraf renter: 47 kr.

  3. Afdrag: 2.513 kr.

  4. Restgæld pr. 31.12.2016: 2.241 kr.


Tv-kanalen TCM lukker og erstattes med Viasat Series (fra 1. juni 2017)


YouSee’s kompensation for TV-nedbrud nytårsdag 2017


Dansk KabelTV

YouSee


Rentefradrag på ComX-lån i 2015.

  1. Samlet ydelse pr. hus 2015: kr. 2.560

  2. Renter 2015: kr. 336

  3. Afdrag: kr. 2.224

  4. Restgæld pr. 31.12.2015: kr. 5.172

Dansk KabelTV og YouSee

Bredbåndsanliggender:

  1. Ole Henningsen, P67, tlf: 4345 2933, olehen@vejrmolle.dk

  2. Svend Nielsen, H6, tlf: 43 43 11 53 svend.vejrmolle@gmail.com


Grundejerforeningen indgik i 2005 aftale med firmaet ComX om etablering af et bredbåndsnet  i bebyggelsen til afløsning af den eksisterende fællesantenne. Det stod færdigt den 26. juli 2006 og den tidligere fællesantenne lukkede den 30. september sammen år. Senere er ComX blevet opkøbt og ejes nu af Dansk KabelTV. Vores TV signaler fås fra YouSee