Energiprojekt

 

Nyt i 2018:

 1. Ny Projektrapport om energiprojektet

 2. Interview med Christian Oxenvad (energikonsulent, Albertslund Kommunes varmeværk) om Albertslunds planer og visioner for energiprojekterØkonomisk, energi- og miljømæssig bæredygtig renovering af rækkehus fra 1971 til BR2015 energistandard med forbedret miljø, komfort og æstetik.


Som led i Alberstlund Kommunes ambitioner om energirenovering, som har medført at Albertslund Kommune er blevet kåret som Nordisk Energikommune 2011, er D26 udpeget som et af i alt ni energiprojekter. Målet er at udvikle en standardiseret energirenovering af et typisk elementbyggeri mens det samtidig bebos. Som ejerbolig med billig fjernvarme har økonomien haft topprioritet og resultatet er en rentabel og attraktiv løsning designet i moduler som kan udføres efter ejerens behov. Renoveringen har bragt huset til den fremtidige CO2 reducerende BR2015 energistandard med en beregnet reduktion af fjernvarmeforbrug på ca. 50%. Derudover er huset blevet selvforsynende med elektricitet.


Huset er indstillet til Renover-prisen.


Huset er kommet i Jyllands-Posten Livsstil i en længere reportage artikel d. 20. februar 2016. Læs artiklen her.


Projektet omfatter:

 1. Udvendig isolering med ekstra 400 mm. Rockwool granulat i tag og ekstra 200 mm. Rockwool på alle ydervægge.

 2. Nyt tag og nye facader med Rockwool Facade System samt Rockpanel som sikrer vedligeholdelsesfrit tag/facader i mange år fremover.

 3. Integreret vindue-solcelle løsning med VELUX Integra® elnetdrevne ovenlysvinduer med regnsensorer og elnetdrevne udvendige markiser der sikrer optimalt indeklima med dagslys og frisk luft og modvirker samtidig overophedning. Lysskaktene over baderum, trapperum og soverum giver huset masser af lys og en helt ny rummelighed.

 4. Solcellepaneler fra Solar World gør huset selvforsynende med elektricitet. Følg solcelleproduktionen ‘live’ her

 5. Danfoss Air Flex Ventilation med op til 95% varmegenindvinding giver et optimalt indeklima med frisk luft i hele huset og regulering af luftfugtigheden. Ingen vækstbetingelser for skimmelsvamp.

 6. Termostater med avanceret trådløs styring, Danfoss Living Connect smartvarmeløsning, inkl. individuel programmerbar dag- og natsænkning af temperaturerne.

 7. Trykdifferenssystem, Dantæt OptiTight sikrer mod vandskade fra vand og vores en-strengede fjernvarme.

 8. AMTech Kalkknuser, reducerer energiforbrug til vandopvarmning og reducerer sæbeforbrug til opvask, vask mv. med 1/3.

 9. Regnvandsfaskine: Dræner regnvandet fra taget tilbage til grundvandet i stedet for til kloakken. Reducerer den øgede risiko for oversvømmelse fra klimaforandringerne.

 10. Rockfon Sonar System B Akustikloft i stue giver en kraftig forbedret akustik i hus med betonvægge, hårde trægulve og store vinduespartier.

 11. Glastag mellem karnapper mod haven giver mere lys i dagligstuen.

 12. Separat emhætte, adskilt fra ventilationssystemet, med støjdæmpet motor indbygget i karnaptaget.

 13. Monitorering og logging af energiforbug og solcellestrøm af bl.a. Teknologisk Institut så resultaterne kan følges og evalueres.

 14. Vandvarmer (120 l. Baxi varmvandsbeholder) udskiftet med Termix Novi Type 2 gennemstrømningsvandvarmer. Beregnet årlig besparelse: 1.638 kWh, hvilket svarer til en årlig besparelse på ca. 1.000 kr. Albertslund kommune yder tilskud (1 kr. pr. besparet kWh) = 1.807,00 kr. i tilskud. Udskiftning af varmtsvandbeholderen tjener dermed sig selv ind på under 10 år, og endnu hurtigere du har en ældre tilkalket varmtvandbeholder. Egne målinger viser, at vores nye gennemstrømningsvandvarmer bruger under halvdelen (42%) af energien på at varme den samme mængde vand op som den gl. vandvarmer. Over en to-års periode (2015-2017) har vandvarmeren givet en 10% besparelse i fjernvarmeforbrug (30 m3/år) og forbedret afkølingen af fjernvarmevandet med 7 grader C. Og Albertslund kommune har givet 1.807,00 kr. i tilskud. Den årlige besparelse for os (2 voksne + to teenagedrenge) vil være på ca. 1.000 kr., dvs. at vandvarmeren tjenes ind på 9 år, og herefter spares 1.000 kr./år.


Slides om Erfaringer fra Energiprojektet præsenteret ved Varmeforsyningens 50 års jubilæum 1. april 2014

Slides om Erfaringer fra Energiprojektet præsenteret ved generalforsamlingen 28. maj 2013


Erfaringerne med at bo i huset er meget positive: Selvforsynende med elektricitet, stort fald i varmeforbrug, ingen kolde vægge, intet træk i huset, ingen fodkulde, temperaturstyring i alle rum med 0,1 grads nøjagtighed, ingen overophedning af huset når der er hedebølge, lysindfaldet fra ovenlysvinduerne har givet huset et helt nyt præg indenfor, tagudhæng og nye facader giver huset et nyt og moderne udtryk, ventilationen sikrer at der intet behov er for daglig udluftning (alle vinduer er konstant lukkede), at der er mindre støv og at tøj kan tørres indenfor om vinteren uden gener med fugtig luft.


Projektet følges op i 2014-2018 med en omfattende dataindsamling, analyse og evaluering som vil give bedre indsigt i hvilke fordele der kan opnås og hvad der kan spares ved hvert enkelt energitiltag: Isolering, solceller, ventilation med varmegenindvinding, dag- og natsænkning af termostater, mv.


Deltagere i projektet:

 1. Albertslund kommune, EUDP, Cenergia, Teknologisk Institut, Kuben Management,

 2. Hovedentreprenør: Hald og Haldberg

 3. Arkitekter: Martin Rubow, Carl Galster

 4. Leverandører: Rockwool, Velux, Danfoss, Rockfon, AMTech


Specificerede priser på energirenovering fra Dansk fra Bjarne Laursen/Dansk Tag og Facade (alle priser inkl. moms og givet i 2013).


Reviderede arkitekttegninger af hele projektet (27-11-2012).


Fotoserie 1 fra projektet med billeder fra renoveringen 1.

Fotoserie 2 fra projektet med billeder fra renoveringen 2.

Fotoserie 3 fra projektet med billeder fra Åbent Hus arrangementet

Fotoserie 4 fra projektet med billeder af etablering af regnvandsfaskine. Se Albertlunds kommunes side om faskiner her. Og læs om kommunens tilskud til din faskine her.


Tagudhængets skygge ved sommersolhverv og jævndøgn

Forslag til lokalplantillæg ifm. energirenovering (tagudhæng)

Tegninger og beskrivelser af projektet (22-2-2012)

Energiberegning


Brochure om Albertslund konceptet (med D26 på side 6)

Om Albertslund konceptet for energirenoveringsprojekter

Projektet var med i konference om ‘Byernes grønne omstilling’ - se programmet her.


Videnskabelige publiceringer:

Projektet brugt som case i bog fra MIT Press: Læs casen her.


----------------------------------------------------------------------------

Tidligere udsendte tegninger og rapporter:

Rubows 3. forslag til energirenovering (april 2009)

Rubows 2. forslag til energirenovering (sept. 2008)

Rubows 1. forslag til energirenovering (maj 2008)


Energirapport: Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971. Eksamensprojekt fra DTU (2006) af Julie Jakobsen, H96