Carportlauget

 

Carportlauget for alle carporte i Røde Vejrmølle Park’s parkeringspladser.

Laugets oldermand: Svend Tanke Nielsen, Humlehusene 6, tlf: 43 43 11 53 svend.vejrmolle@gmail.com

Listen over hvem der har hvilke carporte findes hos laugets oldermand.


Carportlaugets møde tirsdag. d. 7. marts kl. 19.30 i Væremøllen

  1. Indkaldelse, carportlaug møde 7-3-2017

  2. Carportregnskab 28.02.2017, endeligt og underskrevet

  3. Fuldmagt-7-3-2017

  4. Referat


Oversigt over carporte
Carportaftale (skabelon)
Brugeraftale (skabelon)


Carport regnskab 2015


Indkaldelse til Laugsmøde 2015

Referat af møde i Carportelauget 2015


Nye carporttage

Meddelelse 8. januar 2016:

Kommunikationen med HRH Tømrer og Snedker A/S, der står for udskiftningen af carporttagene er desværre så dårlig, at bestyrelsen ikke er i stand til at give jer den information, vi lovede ved opstart af projektet.


Lige nu arbejdes der en lille smule på:


Præstehusene 1 - 49, hvor der mangler færdiglægning af nye tagplader

Degnehusene 45 - 111, hvor de gamle plader er pillet ned


Om ny carport ved Degnehusene 1 - 43 som var forventet færdig før jul kendes ingen status og det vides ikke hvornår arbejdet med udskiftning af tagplader begynder. Hvis nogen påtænker ferie i de kommende 2 - 3 uger opfordres I til at parkere bilen uden for carportområdet.


Med beklagelse og venlig hilsen

Bestyrelsen ved formand Svend Tanke Nielsen


Tilbudssammenligning af de to valgte leverandører til tagudskiftning

Opkrævning af bidrag til carporttage
Rykker for opkrævning af bidrag til carporttage

Tidsplan for carporttage

Ny opdateret tidsplan for carporttage (15. dec. 2015)