Nye vedtægter gældende fra 2017


Gældende lokalplan for RPV, 18.5 (fra 2003)


Tillæg til lokalplan 18.5.1 (fra 2012 vedr. tagudhæng ved energirenovering)


Lokalplan 18.6 Beboerhus (fra 2015, vedr. Væremøllen)


Deklaration og servitut for området RVP (af 14.  maj 1969)


Godkendte farver (Stueetage,overetage, betonelementer, udhuse, træværk omkring vinduer, brøstningsplader)


Arbejdsbeskrivelse for maling af facader


Retningslinier for fældning eller bevarelse af træer (besluttet af bestyrelsen, 2005)


Aftale for carporte


Byggetilladelse til carporte ved p-pladsen D2-D48


Tidligere vedtægter

Gældene vedtægter (2005-2016)

Brevkorrepondance til kommunen om vedtægter 2005

Vedtægter (1976-2005)

Originale vedtægter (fra 1971)

Notat om vedtægtsudvikling, Ole Henningsen, maj 2006

Notat om vedtægter, Ole Henningsen, maj 2006

Vedtægter